Handölan levererar det viktigaste livsmedlet i Handöl. Det kommunala dricksvattnet i Handöl är av hög kvalitet och skall så förbli för kommande generationer. Som en del i att skydda dricksvattnet upprättar därför Åre kommun ett vattenskyddsområde som föreslås omfatta hela Handölans tillrinningsområde. Syftet är att skapa ett skydd som har sin utgångspunkt i miljöbalken, gällande riktlinjer och praxis.

Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen hålls informationsmöten och annonsering i lokala medier för att informera om det pågående arbetet. Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter.

Material

icon Folder Vattenskyddsområden (1.7 MB)
pdf Föreskrifter och motiveringar (323 KB)

Fördjupning

I filerna nedan finns fördjupad information om vattenskyddsområdets förutsättningar och grund.

icon Rapport vattenskyddsomrde (5.51 MB)
icon Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2.29 MB)
icon Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (27.49 kB)