Englandsviken och Långnäset försörjer området från Duved till Såå med dricksvatten.

Det befintliga skyddsområdet med skyddsbestämmelser är upprättat före miljöbalkens ikraftträdande och revideras nu för att harmonisera med modern lagstiftning och praxis.

Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen hålls informationsmöten och annonsering i lokala medier för att informera om det pågående arbetet. Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter.

Nya vattenskyddsföreskrifter 2017

pdf Vattenskyddsområde, Englandsviken & Långnäset 1 (6.11 MB) 

pdf Vattenskyddsområde, Englandsviken & Långnäset 2 (5.16 MB)

Samrådsmaterial inför ansökan

icon Karta (1.48 MB)
icon Folder vattenskyddsområden (2.97 MB)
pdf Föreskrifter och motiveringar (327 KB)

Fördjupning

I filerna nedan finns fördjupad information om vattenskyddsområdets förutsättningar och grund.

icon Rapport vattenskyddsområde (2.8 MB)
icon Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (3.03 MB)
icon Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (29.2 kB)
icon Det gamla skyddsområdet (5.28 MB)