Edsåsen vattentäkt levererar det viktigaste livsmedlet i Edsåsen. Det kommunala dricksvattnet i Edsåsen skall försörja kommande generationer med dricksvatten. Som en del i att skydda dricksvattnet upprättar därför Åre kommun ett vattenskyddsområde kring vattentäkten. Syftet är att skapa ett skydd som har sin utgångspunkt i miljöbalken, gällande riktlinjer och praxis.

Inför en ansökan om fastställande hos Länsstyrelsen informeras och samråds förslaget. För Edsåsens vattentäkt sker information via utskick av material till fastighetsägare, annonsering med hänvisning till denna hemsida. Syftet är, förutom att informera, att ge dig som kommuninnevånare inblick i processen och möjlighet att komma med synpunkter.

Nya vattenskyddsföreskrifter 2017

pdf Vattenskyddsområde, Undersåker & Edsåsen (17.00 MB)

Material

icon Folder vattenskyddsområde (2.59 MB)
icon Föreskrifter med motiveringar (316.38 kB)
icon Karta vattenskyddsområde (487.17 kB)

Fördjupning

I filerna nedan finns fördjupad information om vattenskyddsområdets förutsättningar och grund.

icon Rapport vattenskyddsomåde (457.39 kB)
icon Gamla vattenskyddsområdet (215.47 kB)
icon Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2.29 MB)
icon Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde (27.49 kB)