Hushåll som ligger nära varandra kan gå ihop och göra en gemensam avloppsanläggning. Inom Åre kommun finns ca 80 stycken sådana anläggningar, och Miljöavdelningen bedriver regelbunden tillsyn över dessa anläggningar.

Tillsynen innebär att miljöavdelningen bland annat kontrollerar att anläggningen inte ha brister gällande funktionen och skötsel, se informationsblankett gällande egenkontroll för större anläggningar).

pdf (12) Egenkontroll för större avloppsanläggningar (112 KB)

En gemensam avloppsanläggning för mer än fem hushåll bör ägas av en juridisk förening eller juridisk person, där de som är anslutna till det gemensamma avloppet ingår i gemensamhetsanläggningen. Detta ansöks som en lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Mer information finns hos Lantmäteriet.