Följande problem handläggs inte av samhällsbyggnadsnämnden eller miljöavdelningen

  •  Klagomål på vanvårdade djur- Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet, telefon 010-225 3030.
  • Lösspringande katter, bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken.
  • Lösspringande hundar (polisen på telefon 114 14).
  • Klagomål på vilda djur-om det inte kan bedömas vara en olägenhet enligt miljöbalken.
  • Arbetsmiljöfrågor. de handläggs av Arbetsmiljöverket.
  • Viltolyckor, kontakta polisen på 114 14, markera olycksplatsen.

 pdf Anmälan om olägenhet (189 KB) 

 

Klagomål på boendemiljön

 

Vi vistas inomhus upp till 90 % av vår tid. Därför är det viktigt att luftkvaliteten är bra, och att vi slipper störande ljud och dålig lukt. Trots att våra bostäder idag håller hög standard så har hälsoproblem relaterade till inomhusmiljön blivit allt vanligare. Allergiker, barn och äldre personer är särskilt utsatta.

 

Inomhusmiljön hemma i din bostad kan kännas dålig av olika anledningar, som till exempel otillräcklig ventilation, eller förekomst av fukt och mögel, vedeldning från granne, buller från fläktar och restauranger/barer. På den här sidan kan du läsa mer om hur kommunen kan hjälpa dig som upplever dålig boendemiljö. 

 

Vem är ansvarig för problem med inomhusmiljön?

 

Den som äger en fastighet har ett stort ansvar för se till så inomhusmiljön inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa är ett begrepp från miljöbalken.

 

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt ska därför kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det uppstår problem med inomhusmiljön.

 

Vad ska jag göra om jag upplever problem där jag bor?

 

Om du upplever problem i din boendemiljö ska du i första hand alltid kontakta fastighetsägaren, eller bostadsrättsföreningen om du bor i en bostadsrätt. Berätta för dem om problemet och försök beskriva det så sakligt och utförligt som möjligt. Det är bra om du till exempel skrivit ner under vilka tider eller omständigheter som problemet uppstår.

 

För dig som har egen villa och upplever problem med inomhusmiljön rekommenderar vi att du vänder dig till ett företag som arbetar med inomhusmiljöfrågor för att få rådgivning och hjälp. 

 

Om du störs av buller från en verksamhets som t.ex. en industri eller en restaurang ska du först ta kontakt med ansvarig för verksamheten för att påtala problemet.

 

Om det är en granne som bullrar genom att spela hög musik ska du prata med denna eller fastighetsägaren i första hand. Många fastighetsägare har störningsjourer där man kan ringa in för att klaga på t.ex. hög musik. Om det inte hjälper att prata med grannen eller fastighetsägaren kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden är den myndighet som prövar frågor som rör t.ex. störningar från grannar.

 

Efter att du påtalat problemet ska fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen få tid på sig att lösa, eller åtminstone föreslå en lösning, på ditt problem. Tiden ska vara rimlig, ungefär 1-2 veckor. Får du ingen hjälp kan du vända dig till kommunen för att göra en så kallad anmälan om olägenhet. Läs mer nedan.

 

Vad kan kommunen göra åt problem med inomhusmiljön?

 

Om det gått en tid sedan du pratade med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och du fortfarande inte fått hjälp kan du kontakta kommunen. Det kallas att du gör en anmälan om olägenhet. I den skriver du vad problemet är och när du kontaktat fastighetsägaren eller bostadsföreningen och vad dessa försökt göra åt saken. Att göra en anmälan om olägenhet kostar ingenting.

 

För att anmäla ska du använda blanketten anmälan om olägenhet. Läs noga igenom instruktionerna på sidan 4-6 i blanketten innan du fyller i blanketten. Om blanketten är rätt ifylld när den kommer in till oss kan vi handlägga ditt ärende snabbare. Om det saknas uppgifter i blanketten kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering innan vi börjar handlägga ärendet.

 

Du kan välja att vara anonym, men vi har begränsade möjligheter att utreda anonyma klagomål. Om du anmäler anonymt har du heller inte möjlighet att överklaga beslut.

 

Vad händer efter att jag skickat in en anmälan om olägenhet?

 

När vi får en anmälan om olägenhet skickar vi ett brev till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen där vi berättar att vi fått in ett klagomål, och uppmanar fastighetsägaren att meddela oss vilka åtgärder de kommer att vidta för att avhjälpa problemet.

 

Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte svarar, eller om vi bedömer att deras förslag på lösning inte kommer att räcka så gör vi en inspektion. Sedan tar vi beslut om vilka åtgärder den som äger fastigheten ska vidta för att komma tillrätta med problemet. 

 

Om vi inte hittar några tecken på att det finns risk för att människors hälsa påverkas negativt av problemet avslutar vi ärendet.

 

Vi gör vår bedömning utifrån vad som står i miljöbalken och i folkhälsomyndighetens allmänna råd. folkhälsomyndigheten har riktvärden för inomhusbuller, fukt och mögel, radon, temperatur och drag samt ventilation.