Miljöavdelningen är en tillsynsmyndighet och får inte förorda vilken teknik som ni ska välja för er avloppslösning. På avloppsguiden.se finns information om olika avloppstekniker.

Beroende på vilka förutsättningar som finns på fastigheten kan olika lösningar vara aktuella. Nedan kan du följa en checklista för hur du kan anlägga ett enskilt avlopp. De flesta uppgifter som vi behöver fyller du i på förtryckta blanketter och skickar in till miljöavdelningen. Se blanketter, broschyrer och faktablad längst ner på sidan.

1. Välj plats för avloppsanläggningen
Var ska avloppsanläggningen ligga? Läs mer på avloppsguiden.se

2. Områden med hög skyddsnivå
Miljöavdelningen har inte beslutat var hög skyddsnivå kommer att gälla ännu. Vi vill ändå informera att fastighetsägare inom vattenskyddsområden eller nära Natura 2000 områden kan komma att omfattas av hög skyddsnivå inom en snar framtid. 

3. Gör provgrop och ta jordprov för analys

4. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning

5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning (ansökan - se blanketter längst ner på sidan)

  • Avlopp på rätt sätt - Se vilka handlingar du ska skicka med i ansökan.
  • Blanketter (se längst ner på sidan)

6. Vänta på beslut
Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått ett godkännande från miljöavdelningen. Beslutet skickas ut i ett brev.
Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från miljöavdelningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

  • Miljösanktionsavgifter

7. Anlägga och dokumentera
Vid grävningsarbetena ska du eller anlitad entreprenör lämpligen fotografera olika moment i processen innan anläggningen grävs över.

8. Skicka in entreprenörsintyg
Fyll i blanketten entreprenörsintyg (13). På den intygar du eller anlitad entreprenör att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljöavdelningen. Bilderna från anläggningsprocessen ska du skicka tillsammans med intyget till din handläggare på miljöavdelningen. Du kan skicka handlingarna på flera sätt, till exempel via e-post, papperskopia, cd.

pdf (1) Ansökan om nyanläggning el anmälan om ändring av avloppsanläggning (259 KB)

pdf (2) Vattentäktsredovisning (215 KB)

pdf (3) Möjlighet att lämna synpunkter (74 KB)

pdf (4) Teknisk beskrivning för slamavskiljare infiltration (91 KB)

pdf (5) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Modulinfiltration (88 KB)

pdf (6) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Markbädd (79 KB)

pdf (7) Teknisk beskrivning för slamavskiljare Modulmarkbädd (131 KB)

pdf (8) Teknisk beskrivning för fosforfälla (126 KB)

pdf (9) Teknisk beskrivning minireningsverk med efterpolering (134 KB)

pdf (10) Teknisk beskrivning för sluten tank (74 KB)

pdf (11) Teknisk beskrivning för BDT (72 KB)

pdf (12) Egenkontroll för större avloppsanläggningar (112 KB)

pdf (13) Entreprenörsintyg (85 KB)

När du ska göra ett eget avlopp lämnar du in din ansökan eller anmälan och ett väl underbyggt förslag till avloppslösning. Ta hjälp av vår checklista. Kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

Naturvårdsverkets faktablad

pdf Faktablad 1 Planera för avlopp (2.93 MB)

pdf Faktablad 2 jordprov (3.45 MB)

pdf Faktablad 3 Slamavskiljare (2.43 MB)

pdf Faktablad 4 infiltration (2.94 MB)

pdf Faktablad 5 markbädd (3.59 MB)

pdf Faktablad 6 skötsel (2.46 MB)