För de flesta livsmedelsverksamheter, så som restauranger, caféer och butiker ska en registrering göras. En anmälan om livsmedelshantering ska inkomma till kontrollmyndigheten senast två veckor innan verksamheten planeras starta. Vissa verksamheter där animaliska livsmedel hanteras, så som slakterier och mejerier, ska godkännas innan de får starta sin verksamhet.

En anmälan eller ansökan om registrering eller godkännande görs på särskild blankett.
  • Registrering av livsmedelsanläggning.

En ny registrering eller ett godkännande krävs så fort en ny verksamhetsutövare (med nytt organisationsnummer) tar över verksamheten. Registreringen/godkännandet är alltså kopplat till verksamhetsutövaren.

Om man gör betydande förändrar i sin verksamhet ska detta meddelas till Miljöavdelningen. Om man väljer att avsluta sin verksamhet ska detta också meddelas via blankett

pdf Anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning (47 KB)

pdf Registrering av livsmedelsanläggning (77 KB)