Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade blir sjuka av mat som lagas i det egna köket.

Matförgiftningar beror oftast på en dålig hantering. Det gäller både hantering i hemmet och maten du köper från butik eller äter på restaurang.

Misstänker du att du blivit matförgiftad?

Om du misstänker att du blivit matförgiftad från någon annan verksamhet än det egna köket är det viktigt att du snabbt kontaktar oss på miljöavdelningen. Det kan vara till exempel vara mat som du har ätit ute på restaurang eller annan servering, eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik.

Misstänker du att det är maten som orsakat sjukdomen ska du ta kontakt med oss som arbetar med livsmedelskontroll. Ju tidigare vi får reda på en misstänkt matförgiftning desto snabbare kan vi ta reda på vad som har hänt. Det är viktigt att misstanken utreds snabbt för att vi ska kunna förhindra att andra blir sjuka. Utifrån vår kontakt gör vi  då en bedömning av fallet. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen och hygienen kontrolleras.

Klagomål

Om du inte har blivit sjuk, men har observerat något som du anser innebär risk att konsumenter blir sjuka, eller på annat sätt avviker från reglerna för livsmedelshantering, kan du kontakta miljöavdelningen.