Om du är en privatperson som tänker baka, sylta, laga enklare maträtter och/eller sälja matvaror under några dagar, behöver du inte kontakta oss. Vi räknar det som tillfällig verksamhet och för detta kräver vi inte någon anmälan. Planerar du större verksamhet under längre tid? Då ska du kontakta oss.

De flesta som har någon typ av livsmedelshantering måste registreras eller godkännas hos tillsynsmyndigheten (oftast kommunen). Du som har någon form av livsmedelsverksamhet med viss kontinuitet och med viss organisation (båda ska uppfyllas) ska registrera eller godkänna din verksamhet hos tillsynsmyndigheten.

Med kontinuitet menas: Verksamhet med viss regelbundenhet och som inte bedrivs vid enstaka tillfällen. Risken och antalet tillfällen styr vad som menas med enstaka tillfällen.

Med organisation menas: En ordnad verksamhet (t ex iordningställda utrymmen), en viss omfattning på verksamheten (mängd livsmedel, antal konsumenter mm) eller ett företag som vanligtvis bedriver livsmedelsverksamhet men som tillfälligt utökar sin verksamhet (t ex sätter upp ett restaurangtält eller säljer livsmedel på en marknad).

  Mycket låg risk

t ex bakning av bröd, kakor, försäljning av livsmedel som ej kräver kylförvaring

Låg- och mellanrisk

t ex skivning av rökt skinka, upphettning av färdiglagad mat, tillverkning av våfflor eller smörgåsar

Hög risk

t ex beredning av rått kött fisk, fågel, nedkylning eller varmhållning av mat

Enstaka tillfällen, ej viss kontinuitet 20ggr/år á 1-2 dagar 10 ggr/ år á 1-2 dagar 5 ggr/ år á 1-2 dagar

Vilka verksamheter är undantagna?

Privathushåll är undantagna från registrering/godkännandekravet. Det är också de som inte anses uppfylla kriterierna gällande viss grad av organisation och viss kontinuitet.

Exempel är:
• kakor och kaffe hos frisören (kontinuitet finns men inte organisationen)
• en blomsteraffär som har frysbox med glasspinnar för försäljning
• förälder som bakar enstaka plåtar med kakor som barnen säljer genom skolan eller en privatperson som gör detsamma genom en förening