Det är mycket att tänka på för dig som vill starta, driva eller förändra ett livsmedelsföretag. Som företagare måste du hela tiden följa olika lagar. Du handskas med mat och felaktiga rutiner kan ge allvarliga följder. Det är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att maten hanteras på ett säkert sätt.

Här har vi sammanställt information till dig som skall starta eller driver en livsmedelsverksamhet.

icon Driva livsmedelsföretag (990.72 kB)

Livsmedelsverket publicerade den 11 maj 2012 tre broschyrer som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Broschyrerna riktar sig till kaféägare, importörer och de som säljer små mängder lokalproducerad mat.

• Öppna kafé riktar sig till personer som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé. Det kan till exempel handla om att servera kaffe och bakverk i anslutning till ett museum eller en butik. Informationen gäller i första hand kaféer där man inte lagar mat, men kan också vara ett stöd för annan kaféverksamhet.

pdf Öppna Café (847 KB)

•Försäljning av små mängder handlar om vad man ska tänka på när man säljer primärprodukter direkt till konsumenter för eget bruk, på den egna gården eller på en marknad. Det kan vara produkter från biodling,
boskapsuppfödning, jakt och fiske, grönsaker, svamp, frukt och bär, med mera.

icon Försäljning av små mängder (554.82 kB)

•Importera färdigförpackade livsmedel ger stöd kring hur man ska märka livsmedel som importeras eller förs in i Sverige, till exempel hur man ska ange ingredienser och vad som gäller för språk och läsbarhet.
icon Importera färdigpackade livsmedel (754.92 kB)