Grovavfall

I samband med ordinarie sophämtning hämtar vi en gång per år grovavfall och den röda FA-boxen hos hushåll som betalar abonnemangsavgift och har egen soptunna (kärl). FA-boxen hämtas även i flerfamiljshus. I år hämtar vi grovavfall vecka 20 och 21.

Som grovavfall räknas avfall som annars kan lämnas på återvinningscentralen (ÅVC). Det kan vara skrymmande avfall som inte går ner i det vanliga sopkärlet eller sådant avfall som av andra anledningar inte ska läggas där till exempel saker av metall.

  • Grovavfall och FA-box ska ställs ut senast kl. 07.00 på hämtningsdagen på samma plats som ditt vanliga kärl.
  • Grovavfallet måste kunna hanteras av en person och får vara max 1 m3 per hushåll.
  • Småbatterier ska läggas i en påse ovanpå FA-boxen.

Våra ordinarie sophämtningsturer.

Detta hämtar vi inte

  • Bildelar (lämnas till bilskrot)
  • Bilbatterier (lämnas till bilverkstad/ÅVC)
  • Bygg och rivningsavfall
  • Toalettstolar, varmvattenberedare och liknande (stora mängder lämnas till avfallsentreprenör och mindre mängder till ÅVC).

I hyreshus eller andra med gemensam sophantering (till exempel samfälligheter) hämtas grovavfall endast på beställning och mot avgift. Kontakta fastighetsägare eller samfällighet för mer information.