2018  hämtar vi grovavfall vecka 20 och 21 år 2018

En gång per år, i samband med ordinarie sophämtning, hämtar kommunen grovavfall och den röda FA-boxen hos hushåll som betalar abonnemangsavgift och har egen soptunna (kärl). FA-boxen hämtas även i flerfamiljshus.

Som grovavfall räknas avfall som annars kan lämnas på ÅVC. Det kan vara skrymmande avfall som inte går ner i det vanliga sopkärlet eller sådant avfall som av andra anledningar inte ska läggas där till exempel saker av metall.

  • Småbatterier ska läggas i en påse ovanpå FA-boxen.
  • Grovavfallet måste kunna hanteras av en person och får vara max 1 m3 per hushåll.
  • Grovavfall och FA-box ska ställs ut senast kl. 07.00 på hämtningsdagen på samma plats som ditt vanliga kärl.

Detta hämtas inte

Bildelar (lämnas till bilskrot), bilbatterier (lämnas till bilverkstad/ÅVC), bygg och rivningsavfall, toalettstolar, varmvattenberedare och liknande (stora mängder lämnas till avfallsentreprenör och mindre mängder till ÅVC).

I hyreshus, eller andra med gemensam sophantering till exempel samfälligheter hämtas grovavfall endast på beställning och mot avgift. Kontakta fastighetsägare eller samfällighet för mer information.