Barn & utbildningskontor

Barn- och utbildningskontoret består av avdelningarna

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Särskola
  • Gymnasieskola
  • Vuxenutbildning
  • Lärcentra
  • Svenska för invandrare

 

Barn- och utbildningschefen är chef över dessa avdelningar.
Vill du nå anställda på detta kontor är du välkommen att vända dig till kundtjänst.

Lottie Corrias-Näslund

Lottie Corrias-Näslund

barn- och utbildningschef Telefon: 0647-162 96 lottie.corrias-naslund@are.se