Åre kommun förvaltar ett fyrtiotal olika donationsstiftelser. Stiftelserna har olika ändamål, som till exempel hjälp till behövande, stöd och uppmuntran till jordbrukare, belöning och uppmuntran till elever med flera.

Som huvudprincip gäller att man ska vara bosatt i Åre kommun för att komma ifråga för utdelning. När du söker medel ur någon fond, observera särskilt ändamål och geografiskt område, de flesta fonderna är knutna till någon kommundel det vill säga de gamla kommunerna/socknarna. Fonderna hanteras  av en gemensam fondkommitté som är vald av kommunfullmäktige.

Vill du söka medel ur någon av stiftelserna skall du lämna in en ansökan med följande uppgifter enligt blanketten.

 pdf Ansökan till donationsstiftelser (144 KB)

Sista ansökningsdag är 30 april respektive 15 oktober.

Ansökningshandlingarna omfattas inte av sekretesslagens bestämmelser. Besluten kan inte överklagas.