I ett enat beslut har socialnämnden beslutat att höja habiliteringsersättningen till 80 kronor per hel dag samt 40 kronor per halv dag. Höjningen gäller från 2019-05-01.

Höjningen är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten, höja livskvaliteten samt minska utanförskap. I Åre kommun har ersättningen legat på samma nivå sedan införandet; 40 kr för hel dag (3–6 timmar) samt 20 kronor för halv dag (1–3 timmar).

Beslutet syftar till att höja dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlag (2001:453)) så kallad habiliteringsersättning.

Kontakt

Anna-Maria Sundström
Avdelningschef LSS
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0647-164 34

Björn Nilsson
Socialnämndens ordföranden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-730 58 80