God man

I alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Åre kommun finns en överförmyndare. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Den dagliga handläggningen sköts av handläggare på överförmyndarexpeditionen.

Läs mer.