I Åre kommun bor cirka 11 150 invånare, spridda över 7 263 kvadratkilometer. Större delen av befolkningen bor längs E14. Järpen är centralort och där bor cirka 2 200 invånare. Åredalen och Åre by är de mest expansiva delarna av kommunen där stora investeringar görs främst inom turistnäringen.

Vi ökar ännu mer!

Glesbygdskommuner har problem med minskad befolkning trots att Sveriges befolkning ökar varje år. Den sista december 2016 var vi 11 088 invånare. I förhållande till förra året vid samma tid är vi 400 fler bosatta i kommunen.

Vi hade en period där befolkningen minskade men i och med kommunens och näringslivets gemensamma satsning på alpina VM 2007 vände trenden. Sedan 2001 har vår befolkning ökat med över 1 500 personer. Vi kommer att fortsätta ta tillvara på de möjligheter framtiden ger med bland annat beslutet om att få arrangera alpina VM 2019.

Vi jobbar hela tiden för att Åre kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.
 
 
 

Befolkningsprognos

Varje år görs en befolkningsprognos. 2016 års prognos bygger på befolkningstalet den 31 december 2015 och sträcker sig fram till år 2025. Den bygger på antal kvinnor i barnafödande ålder inom de olika församlingarna dödlighetsrisker utifrån riksprognos, utflyttningsrisker och inflyttning utifrån Åre kommuns historik. I prognosen tas hänsyn till det bostadsbyggande som är på planeringsstadiet.

pdf Befolkningsprognos 2016-2026 (838 KB)

Mer detaljerade befolkningsprognoser för de olika delområdena; församlingar, samhällsplanering, tätorter, upptagningsområden för förskola/skola och hemvårdsområden finns tillgängliga på kommunens ekonomiavdelning.