Mapp Överförmyndare

pdf 1SFV tim redogörelse

213 nedladdningar

pdf Anhörigs ansökan om behov av God man/förvaltare

417 nedladdningar

pdf Ansökan god man/förvaltare (fylls i av tjänsteman)

1814 nedladdningar

pdf Ansökan handikappersättning

314 nedladdningar

pdf Ansökan om uttag spärrat konto

1436 nedladdningar

pdf Ansökan om entledigande

550 nedladdningar

pdf Anvisningar för års- och sluträkning

1905 nedladdningar

pdf Års- och sluträkning

38 nedladdningar

pdf Arvodesräkning ensamkommande barn

934 nedladdningar

pdf Åtagande ensamkommande barn

1384 nedladdningar

pdf Åtagande ställföreträdarskap - förvaltare

1416 nedladdningar

pdf Åtagande ställföreträdarskap - god man

1595 nedladdningar

pdf Byte av förvaltare anhörigs yttrande

349 nedladdningar

pdf Byte av förvaltare eget godkännande

351 nedladdningar

pdf Byte av god man eget godkännande

345 nedladdningar

pdf Checklista årsräkning

420 nedladdningar

pdf Egen ansökan god man/förvaltare

475 nedladdningar

pdf Försäljning fastighet

600 nedladdningar

pdf GOD MAN tim redogörelse

236 nedladdningar

pdf Godkännande av anhöriga om god man

751 nedladdningar