Mapp Omsorg & hjälp

Kategorier

pdf Ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten

1915 nedladdningar

pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

1916 nedladdningar

pdf Ansökan om ekonomiskt bistånd ifyllnadsbar

227 nedladdningar

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt hamnat i en ekonomiskt svår situation. Stödet söker du hos socialtjänsten efter det att alla övriga möjligheter är uttömda.

pdf Ansökan om personligt ombud

354 nedladdningar

Vi vänder oss till dig som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi kan erbjuda dig som är 18 år eller äldre ett frivilligt och kostnadsfritt stöd. Du behöver inga remisser eller beslut för att ta kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

pdf Ansökan särskilda insatser enligt LSS

1151 nedladdningar

pdf Blankett ekonomisktstod

544 nedladdningar

pdf Dubbelt boende

553 nedladdningar

pdf Fixartjanster

48 nedladdningar

pdf Lämna synpunkter och klagomål

1374 nedladdningar

dokument Policy som text

226 nedladdningar

pdf Uppgifter för beräkning av avgift inom hemvården

463 nedladdningar

pdf Uppgifter för beräkning av avgift inom hemvården - anvisningar

432 nedladdningar

pdf Uppgiftsunderlag för dödsbo

1290 nedladdningar