Mapp Omsorg & hjälp

Kategorier

pdf Ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten

2052 nedladdningar

pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

2014 nedladdningar

pdf Ansökan om ekonomiskt bistånd ifyllnadsbar

355 nedladdningar

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt hamnat i en ekonomiskt svår situation. Stödet söker du hos socialtjänsten efter det att alla övriga möjligheter är uttömda.

pdf Ansökan om personligt ombud

388 nedladdningar

Vi vänder oss till dig som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi kan erbjuda dig som är 18 år eller äldre ett frivilligt och kostnadsfritt stöd. Du behöver inga remisser eller beslut för att ta kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

pdf Ansökan särskilda insatser enligt LSS

1209 nedladdningar

pdf Blankett ekonomisktstod

586 nedladdningar

pdf Fixartjanster

83 nedladdningar

pdf Lämna synpunkter och klagomål

1446 nedladdningar

pdf Uppgifter för beräkning av avgift inom hemvården

494 nedladdningar

pdf Uppgiftsunderlag för dödsbo

1342 nedladdningar