Mapp Omsorg & hjälp

Kategorier

pdf Ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten

1985 nedladdningar

pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

1969 nedladdningar

pdf Ansökan om ekonomiskt bistånd ifyllnadsbar

307 nedladdningar

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt hamnat i en ekonomiskt svår situation. Stödet söker du hos socialtjänsten efter det att alla övriga möjligheter är uttömda.

pdf Ansökan om personligt ombud

374 nedladdningar

Vi vänder oss till dig som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi kan erbjuda dig som är 18 år eller äldre ett frivilligt och kostnadsfritt stöd. Du behöver inga remisser eller beslut för att ta kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

pdf Ansökan särskilda insatser enligt LSS

1175 nedladdningar

pdf Blankett ekonomisktstod

565 nedladdningar

pdf Dubbelt boende

576 nedladdningar

pdf Fixartjanster

71 nedladdningar

pdf Lämna synpunkter och klagomål

1411 nedladdningar

pdf Uppgifter för beräkning av avgift inom hemvården

481 nedladdningar

pdf Uppgiftsunderlag för dödsbo

1315 nedladdningar