Mapp Omsorg & hjälp

Kategorier

pdf Ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten

2764 nedladdningar

pdf Ansökan om ekonomiskt bistånd ifyllnadsbar

770 nedladdningar

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt hamnat i en ekonomiskt svår situation. Stödet söker du hos socialtjänsten efter det att alla övriga möjligheter är uttömda.

pdf Ansökan om personligt ombud

586 nedladdningar

Vi vänder oss till dig som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi kan erbjuda dig som är 18 år eller äldre ett frivilligt och kostnadsfritt stöd. Du behöver inga remisser eller beslut för att ta kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

pdf Ansökan särskilda insatser enligt LSS

1738 nedladdningar

pdf Blankett ekonomisktstod

815 nedladdningar

pdf Fixartjanster

362 nedladdningar

pdf Lämna synpunkter och klagomål

1948 nedladdningar

pdf Närvarorapport

258 nedladdningar

pdf Uppgifter för beräkning av avgift inom hemvården

745 nedladdningar

pdf Uppgiftsunderlag för dödsbo

1610 nedladdningar