Mapp Omsorg & hjälp

Kategorier

pdf Ansökan om bistånd enligt Socialtjänsten

2124 nedladdningar

pdf Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

2066 nedladdningar

pdf Ansökan om ekonomiskt bistånd ifyllnadsbar

396 nedladdningar

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om när du tillfälligt hamnat i en ekonomiskt svår situation. Stödet söker du hos socialtjänsten efter det att alla övriga möjligheter är uttömda.

pdf Ansökan om personligt ombud

410 nedladdningar

Vi vänder oss till dig som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi kan erbjuda dig som är 18 år eller äldre ett frivilligt och kostnadsfritt stöd. Du behöver inga remisser eller beslut för att ta kontakt med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

pdf Ansökan särskilda insatser enligt LSS

1256 nedladdningar

pdf Blankett ekonomisktstod

613 nedladdningar

pdf Fixartjanster

107 nedladdningar

pdf Lämna synpunkter och klagomål

1494 nedladdningar

pdf Uppgifter för beräkning av avgift inom hemvården

514 nedladdningar

pdf Uppgiftsunderlag för dödsbo

1368 nedladdningar