Mapp Miljö

pdf (1) Ansökan eller anmälan ny eller ändrad avloppsanordning för 5 200(pe)

43 nedladdningar

pdf (2) Teknisk beskrivning för infiltration

27 nedladdningar

pdf (3) Teknisk beskrivning för modulinfiltration

25 nedladdningar

pdf (4) Teknisk beskrivning för markbädd

28 nedladdningar

pdf (5) Teknisk beskrivning för modulmarkbädd

22 nedladdningar

pdf (6) Teknisk beskrivning för minireningsverk med efterpolering

21 nedladdningar

pdf (7) Teknisk beskrivning för sluten tank

24 nedladdningar

pdf (8) Teknisk beskrivning för prefabricerad markbädd

22 nedladdningar

pdf (9) Entreprenörsintyg

28 nedladdningar

pdf Anmälan användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

37 nedladdningar

pdf Anmälan avhjälpandeåtgärd alt underrättelse om förorenad mark

19 nedladdningar

pdf Anmälan badverksamhet

19 nedladdningar

pdf Anmälan cistern

26 nedladdningar

pdf Anmälan dagvattenanläggning

18 nedladdningar

pdf Anmälan miljöfarlig verksamhet

29 nedladdningar

pdf Anmälan nyinstallation eller konvertering av köldmedia

24 nedladdningar

pdf Anmälan olägenhet hälsoskydd

28 nedladdningar

pdf Anmälan olägenhet miljöskydd

20 nedladdningar

pdf Anmälan skolverksamhet

20 nedladdningar

pdf Anmälan yrkesmässig hygienisk verksamhet

17 nedladdningar