Mapp Barn & utbildning

pdf Ändrade familjeförhållande delad placering

6345 nedladdningar

pdf Anhållan om förskola i annan kommun

400 nedladdningar

pdf Anhållan om skolgång vid grundskola i Åre kommun

561 nedladdningar

pdf Anmälan flyttning till annan kommun

91 nedladdningar

pdf Ansökan barnomsorg

7131 nedladdningar

pdf Ansökan lovdagsplacering

702 nedladdningar

pdf Ansökan om skolskjuts grundskolan

1179 nedladdningar

pdf Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende grundskolan

1172 nedladdningar

pdf Ansökan om utökad tid för förskolebarn och fritidsbarn

6309 nedladdningar

pdf Ansökan till Särvux

30 nedladdningar

pdf Ansökan vistelse vid vårdnadshavares ledighet

6400 nedladdningar

pdf Blankett synpunktshantering

2215 nedladdningar

Blankett för synpunkter eller klagomål. 

pdf Byte av skola inom kommunen

2071 nedladdningar

byta skola

pdf Fotografering av elever

1924 nedladdningar

pdf Ledighetsansökan

3557 nedladdningar

pdf Resebidragsblankett

812 nedladdningar

pdf Specialkost, intyg

536 nedladdningar