Tekniska avdelningen utför regelbundet förbättringar och reparationer av ledningsnät och vatten- respektive avloppsverk för att säkra framtida drift och undvika akuta läckor etc.

Akuta vattenläckor

När akuta vattenläckor uppstår kommunicerar vi det via förstasidan på are.se samt på Åre kommuns Facebooksida. Informationen uppdateras kontinuerligt.
Information går även ut på Radio P4 Jämtland.

Otjänligt vatten

Om problematik med otjänligt vatten uppstår kommunicerar vi det via förstasidan på are.se samt på Åre kommuns Facebooksida. Informationen uppdateras kontinuerligt.
Information går i vissa fall ut på Radio P4 Jämtland.
Information går i vissa fall ut som ett brev till din hemadress.

Reparationsarbete

När vi utför reparationsarbeten får du som abonnent ett brev hem till dig med information om du berörs av arbetet. Där står det om det kommer att bli störningar i vattendistributionen samt när arbetet beräknas ske.

Vi uppmanar att du i förväg tappar upp vatten för behov.

Arbeten på ledningsnätet kan orsaka turbulens i systemet vilket i sin tur kan medföra att du som abonnent kan drabbas av missfärgat vatten. Även om lagningen av ledningsnätet sker i samband med planerat arbete kan det finnas rester av missfärgat vatten i ledningar in mot fastigheter.

  • Är ditt vatten missfärgat ska du spola i kranar tills vattnet blir klart igen.
  • Vänta med att köra diskmaskin eller tvättmaskiner tills vattnet har en klar färg igen.

Grävarbeten kan komma att leda till begränsad framkomlighet på vägen.

Mer information under kontorstid får du via vår kundtjänst, 0647- 161 00.
Skulle problem uppstå under kvällar och helger kontakta tekniska avdelningen via SOS-alarm, 063-13 45 85.

Vi kommunicerar även läget via förstasidan på are.se samt på Åre kommuns Facebooksida. Informationen uppdateras kontinuerligt.
Information går också ut på Radio P4 Jämtland.

Kokråd

När kokråd utfärdas innebär det att dricksvattnet innehåller bakterier som gör att vattnet bedöms som otjänligt. Kokråd kan även utfärdas som en försiktighetsåtgärd efter till exempel ett strömavbrott, reparationsarbete eller annan typ av störning i vattenverket.

Detta bör du göra vid kokråd:

  • Vatten som ska drickas eller användas till sköljning av till exempel grönsaker och liknande måste kokas. Kokning kan ske på spisen eller i vattenkokare.
  • Vatten som tillsätts i matlagning där det sedan kokar upp behöver inte förkokas.
  • Förvara det kokta vattnet i rena flaskor eller motsvarande i kylskåpet.