Bild på Luxhuset

Planförslagets syfte är att ge den berörda fastigheten en byggrätt som stämmer överens med den befintliga bostadsbygganden samt att möjliggöra byggnation av en carport med förråd och soprum.

Granskning:

Granskning pågår från 2018-09-20 till och med 2018-10-12.

pdf Plankarta (314 KB)

pdf Illustrationskarta (1.93 MB)

pdf Planbeskrivning (639 KB)

pdf Samrådsredogöreslse (115 KB)

pdf Följebrev  (147 KB)

Samråd:

Samråd pågår från 2018-06-21 till och med 2018-07-16.

På grund av att olika datum för sista svarsdag i samrådet förekommer i handlingarna flyttar vi den till 2018-07-21.

pdf Plankarta (219 KB)

pdf Illustrationskarta (1.89 MB)

pdf Planbeskrivning (633 KB)

pdf Behovsbedömning (163 KB)

pdf Följebrev (136 KB)

 

Grundkarta och fastighetsförteckning ges ut på begäran.