Ett tillägg till Åres översiktsplan, "Vindkraft i Åre kommun", antogs av kommunfullmäktige i Åre kommun den 16 juni 2010. Planarbetet har skett i samverkan mellan Åre, Krokom, Östersund, Ragunda, Bräcke och Bergs kommuner.

Handlingar

icon Kommunfullmäktiges antagandebeslut 2010-06-16 (233.79 kB)

 

icon  Vindkraft i Åre kommun - tillägg till översiktsplan. Förslag 4 juni 2010 (2.53 MB)
icon Utlåtande - synpunkter och kommentarer efter utställning (180.06 kB)

Bilaga:

icon Policy om vindkraftens lokala nytta, kommuner i Jämtland (2.78 MB)