En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen fungerar som ett vägledande dokument när kommunen upprättar detaljerade planer, prövar bygglov eller när andra beslut som rör mark- och vattenanvändning ska tas. Det finns även fördjupade översiktsplaner som endast gäller för delar av kommunen.

 

En del av kommunens översiktsplaner finns digitalt:

Översiktsplan för Åre kommun, antagen 1991.
Du hittar den i menyn.

 
Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle (9MB), antagen 2005.
icon FÖP Åre samhälle (9.07 MB)

 

En översiktsplan med temat Skoter antogs av kommunfullmäktige i april 2007. Den återfinns i menyn under Miljö- Bygg & Räddning/Skoter.

En kommuntäckande fördjupad översiktsplan med tema Vindkraft antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2010. Antagandebeslutet överklagades. Se mer under fliken Miljö, säkerhet & infrastruktur/Vindkraft.