Här finns checklistor för olika byggen och projekt. De ger en överblick över de moment du behöver gå igenom och vilka handlingar du måste skicka in.

Hittar du inte en checklista för just ditt projekt är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

pdf Attefallshus (50 KB)

pdf Eldstad och rökkanal (47 KB)

pdf Förhandsbesked (47 KB)

pdf Marklov (47 KB)

pdf Mur och plank (50 KB)

pdf Nybyggnad av bostads- eller fritidshus (50 KB)

pdf Ombyggnad och tillbyggnad (50 KB)

pdf Rivningslov (46 KB)

pdf Skylt och ljusanordning (48 KB)

pdf Solpanel (50 KB)

pdf Strandskyddsdispens (67 KB)

pdf Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus (50 KB)

pdf Ändrad användning av byggnad (50 KB)