Mapp Bygga/riva

Dokument

pdf Anmälan enligt PBF 6kap 5§ Populär

Av 5755 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 100 KB)

Anmalan_enl_PBF_6kap_5%c2%a7.pdf

Ansökan avser konstruktion, VA-Installation, eldstad/rökkanal, brandskydd, ventilation och andra anmälningspliktiga ärenden.

pdf Anmälan strandskyddsdispens Populär

Av 1041 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 219 KB)

Blankett strandskyddsdispens.pdf

Ansökan avser dispens för att bygga eller ändra byggnader inom ett strandskyddat område.

pdf Ansökan bygglov Populär

Av 6506 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 109 KB)

Ansokan_bygglov.pdf

pdf Ansökan förhandsbesked Populär

Av 1665 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 144 KB)

Ansokan_forhandsbesked_141107.pdf

pdf Ansökan rivningslov Populär

Av 1553 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 87 KB)

Ansokan_rivningslov.pdf

pdf Begäran slutbesked Populär

Av 1214 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 94 KB)

begaran_slutbesked.pdf

pdf Översiktlig utredning för vatten och avlopp Populär

Av 444 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 227 KB)

Översiktlig utredning för vatten och avlopp.pdf

pdf Skyltlovsansökan Populär

Av 1761 nedladdningar

Ladda ner (pdf, 149 KB)

Skyltlovsansokan 100913.pdf

Med hjälp av denna blankett kan du söka skyltlov