ANSÖK ÖSTERSUND

 

ANSÖK ÅRE


 

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning som du har för att få behörighet till högskolan.

Östersund

Vi samverkar med Lärcentrum i Östersund, där du kan ansöka om både praktiska och teoretiska utbildningar. Du kan studera på plats i klassrum (dag/grupp), både i klassrum och distans (dag/flex) eller helt på distans.

Åre

Ibland finns möjlighet att ansöka till vuxenutbildningar på gymnasienivå i Åre kommun, till exempel Åre skidlärarlinje.

Läs mer

- Är du från och med 1 juli det år du fyller 20 år
- Som saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
- Som har förutsättningar att följa kursen

Behörig är också du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.

Ta först reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns inom Lärcentrum Östersund, som Åre kommun samverkar med.

 

Ta reda på vilken kommun som ger utbildningen och gå in på den kommunens hemsida, vuxenutbildningen. Finns webbansökan så gör ansökan där. 

 

Skicka in din ansökan i pappersform till: Vuxenutbildningen Åre kommun, Box 201, 837 22 Järpen. Bifoga kopia på dina tidigare betyg samt ett brev där du berättar lite mer om dig själv och målet med din sökta utbildning. Vi vill också ha en kort förklaring om varför du söker utbildningen på annan ort. 

 

För att du ska få gå utbildningen så krävs ett godkännande från Åre kommun som då betalar din utbildningsplats.

Gör webbansökan som du vore folkbokförd i Åre kommun, kontakta därefter vuxenutbildningen i din hemkommun. Hemkommunen tar beslut om du får studera hos oss.

Gör webbansökan som du vore folkbokförd i Åre kommun. Förutom övriga begärda dokument behöver du också bifoga ett ”personbevis” med folkbokföringsuppgifter från ditt lands myndighet motsvarande skatteverket i Sverige.

Det är inte möjligt att läsa en hel kurs för att höja ett redan godkänt betyg. Istället har du rätt till prövning. Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen. Resultatet avgör vilket betyg du får på kursen. All prövning sker i Östersund via Lärcentrum Östersund. Klicka här för mer information.

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång. Information om hur validering går till finns att läsa på Skolverkets hemsida.

 

Du kan även kontakta studie- och yrkesvägledare vid vuxenutbildningen.

Läs mer på CSN:s hemsida: www.csn.se