ANSÖK

 

 
Ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att du som elev utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån dina behov. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar. Du kan studera på SFI hos Åre kommun i Järpen, eller på Åredalens folkhögskola

Rätt att delta i utbildning svenska för invandrare

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet, och
  2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge

Antagning

När du ansökt kommer du att kallas till ett inskrivningssamtal där du får träffa lärare för planering av dina studier.

Undervisning

Dagtid måndag till fredag, gymnasieskolans lokaler i Järpen, Norra vägen 14, ingång vid biblioteket. På studieväg 2 kurs C och studieväg 3 erbjuds även flex och distansstudier. Kvällskurs planeras starta under hösten på tisdagar.

Läs mer om SFI

Dagtid, heltid, distans, flex, kväll samt annan information om SFI i järpen etc.

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.

 

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.