Skolkören

Det finns vissa yrken som är lite viktigare än andra. Det finns vissa ansvar som är lite större än andra. Att vara lärare och pedagog är ett sådant.

De spenderar dagarna med barn och ungdomar och ger dem den viktiga kunskapsgrund de behöver för att ta sig an livet. Lärarna och pedagogerna finns där för dem varje dag och visar vägen. Med låten oumbärlig vill vi skänka kärlek till skolan i Jämtland/Härjedalen och alla som arbetar där. Budskapet kan bäras av alla – elever, föräldrar, kompisar och lärare.

Musik: Johan Arveli. Text: Alexandra Lindqvist. Musik producerad av: Johan Arveli och Jämtlands Musikskola. Filmfotograf: Mats Ek.

Se när skolkören följde med Duveds skola på deras bivacktur. Vilka tillgångar det finns i vår härliga kommun : )

Skolkörens hemsida

Åre kommuns ambassadörer berättar

”När jag blev tillfrågad att bli en av Åre kommuns ambassadörer för Skolkören kändes det självklart att tacka ja. Det känns både viktigt och roligt att få dela med sig till andra vad vi som förskollärare gör, vilket utvecklande och spännande jobb det är. Om jag kan vara med att bidra till att locka fler till att utbilda sig till lärare har jag gjort en insats för samhället och våra barn, det känns stort!”
Sofia Stenstrand, förskollärare

"När jag fick frågan att vara ambassadör för Skolkören kändes det självklart att tacka ja. Precis som överallt i Sverige är det svårt att rekrytera behöriga lärare till våra skolor här i Åre kommun och det vill vi med Skolkören förändra. Jag älskar att jobba som lärare och vill gärna vara med och sprida inspiration och goda exempel från skolan här i Åre kommun för att locka fler till att vilja utbilda sig till lärare, eller till att vilja jobba här.

Ju fler goda exempel vi sprider och belyser (för det finns - många dessutom!), desto mer positiv bild skapar vi av skolan i samhället i stort. Jag tror att med en mer positiv syn på skolan kommer fler att vilja utbilda sig till lärare, och med utbildade duktiga lärare kan vi tillsammans skapa en riktigt bra skola för framtidens medborgare. Sen hoppas jag förstås också att det på vägen framgår att vi ju har så himla härliga elever här i kommunen - det är faktiskt roligt på jobbet varje dag!"
Lisa Vestefjell, lärare

VI SOM GILLAR SKOLAN

Få saker engagerar så mycket som skolan. Hela vårt samhälle står och faller med den. Vi vill ha en bra skola! Därför är vi kritiska och söker hela tiden saker att förbättra. Det är viktigt. Det ska vi göra. Men vi får inte glömma det som är positivt. Mycket är redan riktigt bra med vår skola! Det pratar vi sällan om. Det vill vi ändra på. Vi vill hylla skolan och alla duktiga människor som jobbar där. Vi tror det gör vår skola ännu bättre. Var med du också.

 

Skolkören är en kampanj vars syfte är att lyfta skolan och läraryrket. Genom att rikta ljuset mot allt positivt som finns inom skolan vill Skolkören bygga stolthet bland de medarbetare som redan i dag gör ett bra jobb inom förskola och skola. Syftet är också att skapa ett intresse hos andra att börja jobba som lärare. Kampanjnamnet ”Skolkören” anspelar på att många gemensamt höjer sina röster och hyllar skolan.

Bakgrunden till Skolkören är att det är svårt att rekrytera lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Allt för få väljer att utbilda sig inom dessa yrken, de väntade pensionsavgångarna är stora och 25 procent av de utbildade lärarna i landet arbetar i dag inom andra branscher. Den allmänna bilden av att jobba i skolan är ofta onyanserad och problemfokuserad. Så ser det ut i hela landet.
– Skolkören är vårt sätt att berätta om allt som är roligt med att vara lärare. Självklart är det viktigt att skolan är granskad och att problem lyfts och diskuteras, det leder till att skolan utvecklas och blir bättre. Men med Skolkören vill vi även lyfta det som är bra, vi tror att det gör skolan ännu bättre, säger Lisa Vestefjell, lärare och ambassadör för Skolkören i Åre kommun.

Bakom kampanjen står alla regionens kommuner, Region Jämtland Härjedalen och Jämtlands gymnasium. I alla kommuner och inom Jämtlands Gymnasium finns lärare som är ambassadörer och hjälper till att sprida kampanjens budskap. I Åre kommun är Lisa Vestefjell, lärare på Mörsils skola och Sofia Stenstrand, förskollärare på Skutans förskola i Åre, ambassadörer.

Inom ramen för kampanjen deltar lärare från Jämtland Härjedalen på mässor, på hemsidan skolkoren.nu publiceras löpande artiklar och filmer om lärare och skolor i regionen. När kampanjen startades våren 2017 togs också låten och musikvideon Oumbärlig fram som en hyllning till lärarna i Jämtland Härjedalen.

Kampanjen Skolkören bygger på att berätta som bra saker som händer inom skolan i regionen. Har du ett tips på en fantastisk lärare, en skola som jobbar på ett intressant sätt eller något annat du tycker att Skolkören borde skriva en artikel eller göra en film om?

 

Kontakta gärna Åre kommuns ambassadörer. Kontaktuppgifterna hittar du under kontakt.