I Åre kommun erbjuds språkstöd i förskola och förskoleklass 60 minuter per vecka och barn.

Detta under förutsättning att

  • barnet har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska
  • språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket
  • det finns minst fem barn i kommunen med samma modersmål och som önskar stödet samt att lämplig lärare finns att tillgå i aktuellt språk.

Förskolechef och rektor för förskoleklass ansvarar för att ansöka om språkstöd hos kommunens samordnare språk.

Har grundbemanningen kompetens inom språket som efterfrågas, anställs inte en särskild språkstödjare utan då nyttjar vi befintliga resurser.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Om ett barn tillhör något av de nationella minoriteterna har man rätt till språkstöd. Huvudmannen ska erbjuda stödet i modersmål även om det endast är ett barn/en elev. Barnet/eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Språket behöver inte heller vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

Har grundbemanningen kompetens inom språket som efterfrågas, anställs inte en särskild språkstödjare utan då nyttjar vi befintliga resurser.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om undervisning i nationella minoritetsspråk.

Modersmål

Syftet med språkstöd i förskola och förskoleklass samt undervisningen i ämnet modersmål är att barn och elever utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål stärker identiteten och blir en trygghet för barnet och eleven. Kunskaper i modersmålet underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Samt blir ett stöd i att lära sig leva med olika kulturer och traditioner.