Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Det nya ekonomiprogrammet ger en bred förberedelse för alla samhällsvetenskapliga utbildningar.

Programmet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Programmet ger en god förberedelse för fortsatta studier.

Ekonomiprogrammet är ett av de program som har särskilda kurser i entreprenörskap, där ämnet finns väldigt naturligt.

Alla som går ekonomiprogrammet får lära sig grunderna i ekonomi och juridik. Företagsekonomi och juridik, liksom entreprenörskap är viktiga profilämnen och samhällsekonomi är ett viktigt moment inom ämnet samhällskunskap.

Det finns möjligheter att läsa flera språk. Psykologi ingår som ett programgemensamt karaktärsämne.

Inriktning ekonomi

Ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktning juridik

Syftar till att ge breda kunskaper inom juridikens områden där det svenska rättssystemet är i fokus. Poängplan juridisk inriktning.