Det finns många anledningar till att Åre gymnasieskola går in i Jämtlands Gymnasium. 

• 34 % av kommunens elever går redan i någon av förbundets skolor så nu organiserar vi oss utefter elevernas behov. 

• Eleverna kan nu söka fritt inom Jämtlands gymnasium. Nu kommer det att gå att söka till Östersund även om samma program finns i Åre och tvärtom. Vi hoppas på att fler elever söker sig till Åre nu. 

• Antalet invånare i kommunen växer och vi måste se framåt. 

• Konkurrensen inom utbildningssektorn ökar och genom att gå in i förbundet ökar vår konkurrenskraft.

• Lärarna får bättre möjligheter till utbyte med andra lärare som undervisar i samma ämnen. 

• En gymnasieskola omfattas av ett stort regelverk och administration och kräver specialistkunskaper. Det är en komplex organisation med många program och konkurrens. Nu vässar vi de sidorna genom att ta del av den kompetens som finns i förbundet. 

• Vi ser detta som en möjlighet att fortsätta hålla breda utbildningar, öka elevantalt och stärka kvalitén ytterligare. 

Jämtlands Gymnasium är länets största gymnasieskola som erbjuder 18 nationella program på sju olika campus i sex kommuner; Bräcke, Bispgården, Krokom, Åre och Östersund.

 

I Jämtlands Gymnasium går 70 % av länets elever men det blir ännu fler när vi kan räkna in eleverna som går på Åre gymnasieskola. På Wargentin i Östersund som är den största skolan går drygt 2 000 elever.

 

Huvudman för verksamheten är Jämtlands Gymnasieförbund. Läs mer om Jämtlands gymnasium och Jämtlands Gymnasieförbund på webbplatsen jgy.se.

Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund med myndighetsansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och delar av den kommunala vuxenutbildningen åt de kommuner som är medlemmar i förbundet. Medlemskommunerna är Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund. Förutom myndighetsansvaret driver Jämtlands Gymnasieförbund två huvudverksamheter/varumärken – Jämtlands Gymnasium för ungdomsskolan och Jämtlands Vux för den kommunala vuxenutbildningen. I och med Åres medlemskap växer förbundet till totalt cirka 3 350 gymnasieelever, 550 vuxenelever och 620 medarbetare. De ekonomiska omslutningen beräknas bli ungefär 560 miljoner kronor.

 

Förbundet leds av en politiskt tillsatt direktion med 13 ordinarie ledamöter. Förbundet är organiserat i fem rektorsområden, ett förbundskansli och en elevhälsa. Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, biträdande förbundschef, områdeschefer, HR-chef och ekonomichef.

Inträdet i förbundet gäller från och med 2017-07-01.

Det mesta kommer att vara detsamma som tidigare. Eleverna kommer att få en ny internetplattform, Office365, och tillgång till alla Officeprogrammen. Så snart som möjligt ska internetuppkopplingen bli snabbare – det är en viktig satsning eftersom kraven på bandbredd ökar hela tiden.

 

En förändring är att det blir en ny logotyp och ett nytt namn: Jämtlands Gymnasium Åre.

 

Skolan ska tillsammans med kommunen hitta lösningar för att fräscha till möbler, lokaler och utrustning.

 

För förbundet är det väsentligt att elever och personal ska trivas i organisationen.

Jämtlands gymnasium har idag egen skolläkare och skolpsykolog och nu ska förbundet rekrytera skolkurator och skolsköterska. Eleverna ska inte märka av någon försämring när det gäller elevhälsan. Det är viktigt att eleverna får fortsätta ha de kontakter som ni haft länge och som fungerar. Förbundet och elevhälsan i Åre kommun kommer att samarbeta och se till att det fungerar bra för alla elever.

För skidgymnasiet blir det inga förändringar förutom att logotyp och namn förändras. Det na namnet blir J! Åre Skidgymnasium. Elevhemmet blir kvar. Matserveringen sker på samma sätt som tidigare.

 

Lärarna kommer att ha ökade möjligheter att samarbeta med lärare på skidgymnasiet i Östersund nu när man har samma arbetsgivare.

 

Det är en styrka att Jämtlands gymnasium med sina två skidgymnasier nu är Sveriges största skidutbildare.

Gå in på Gymnasieantagningen i Jämtland. Här står det hur du ska göra för att söka till gymnasiet.

Jämtlands gymnasium har redan en stor IM-verksamhet i Bräcke, Bispgården och Östersund med gemensamt synsätt och regelverk. För er som har en individuell studieplan går det att fortsätta efter att ni fyllt 18 år. Era möjligheter ska vara lika bra som tidigare.

 

För er som läser språkintroduktion blir det samma möjligheter som nu, eftersom förbundet följer de nationella regelverken.

Förbundet vill ha en bra dialog med elever och personal och önskar att ni blir nöjda med Jämtlands gymnasieförbund som utbildningsanordnare och vill att ni hör av er med synpunkter och förändringsförslag. Det är bara i dialog med er som skolan kan utvecklas och förbättras.
 
Hör först och främst av dig till närmast ansvarig, t.ex. lärare eller rektor, men det går också bra att lämna förslag och synpunkter på gymnasiets webbplats.