Till hösten 2017 har vi som mål att utveckla vårt alpina hemortsalternativ i ett samarbete med Åre SLK. Upplägget är att man under barmarksperioden höst och vår tränar en eftermiddag i veckan på skoltid och under vinterperioden två eftermiddagar i veckan på snö. Ansvarig tränare samordnas med Åre SLK. Läger och kvällsträning i övrigt sker i Åre SLK:s regi. Träningen ger 200 gymnasiepoäng under två år. Träningstiden ligger parallellt med skolans individuella val. Kurser som läses är Idrott och hälsa 1 och 2-specialisering.  LIU-alpint passar dig som vill fortsätta träna och tävla men inte vill gå eller kommer in på ett nytt skidgymnasium. Kravet för att gå är att man har ambitionen att fortsätta tävla och att man är aktiv sedan tidigare. Det krävs också att det är minst 5 elever som ska gå inriktningen. Ansökan sker vid det ordinarie gymnasievalet.