Foto: Fjällmaraton

När drivna eldsjälar och Åre kommun jobbar tillsammans skapas hållbara leder.

Patrik Nordin, Fjällmaratons grundare och en del av tidigare Fjällmaratons intresseförening, har under en längre tid gjort en fantastisk insats för att utveckla delar av ledsystemet i Södra Årefjällen.

Under de senaste två åren har vi på Åre kommun stöttat detta fantastiska arbete både ekonomiskt till material och via arbetskraft. Tillsammans med Patrik och hans team har det sedan kunnat genomföras förstärkningar och förbättringar på lederna för att möjliggöra så små avtryck som möjligt på naturen när besökare och eventdeltagare vistas i området.

Varje år ökar belastningen på lederna genom att allt fler hittar ut i naturen och besöker området och Åre kommun ser det som en viktig fråga att arbeta vidare med, just nu söks pengar för att kunna arbeta vidare med just ledfrågorna i hela kommunen.

Läs mer om Fjällmaraton på fjallmaraton.se

Foto: Fjällmaraton