Bild: Skiddag

Elever från SFI och Åredalens Folkhögskola har tillsammans med inflyttarservice haft två härliga skiddagar i Duved. De fick låna utrustning, bjöds på liftkort och skidlärare från Skistar fanns på plats. För flera av deltagarna var det första gången de fick prova på att åka skidor.

Elever från SFI och Åredalens Folkhögskola har tillsammans med inflyttarservice haft två härliga skiddagar i Duved. De fick låna utrustning, bjöds på liftkort och skidlärare från Skistar fanns på plats. För flera av deltagarna var det första gången de fick prova på att åka skidor. Många glada skratt hördes och dagarna bjöd på härligt väder, gemenskap och inte minst personlig utveckling.

Att ha roligt tillsammans är ett viktigt syfte med friluftsdagarna. Tanken var även att visa på möjligheterna med att bo nära naturen med skidanläggningar inpå knuten. För den som vill söka jobb inom turismnäringen är det också värdefullt att själv få delta i olika friluftsaktiviteter. Vi hoppas att dessa dagar gjort att vi möter deltagarna på fjället i framtiden.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Detta stöd från Naturvårdsverket gjorde det möjligt för oss att arrangera dessa dagar samt flera andra aktiviteter.  

Friluftsdagarna är också en del av projekt Nyanlända en tillväxtresurs i Åre kommun (NYÅR).
Projektet finansieras till 25 % av Åre kommun och till 75% av EU:s Asyl, Migrations-, och Integrationsfond.

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.