Foto: Fördjupad översiktsplan

Samråd pågår om den fördjupade översiktsplanen för Åredalen till och med den 10 april.

Vi vill veta vad du tycker. Kom gärna på något av våra möten, lämna synpunkter eller tyck till genom att fylla i vår enkät.

Mer information

Läs mer den fördjupade översiktsplanen