Åre kommun och Polisen har under flera år samverkat och upprättat gemensamma överenskommelser i det brottsförebyggande arbetet. En del i samarbetet kallas för medborgarlöften som är löften om konkreta åtgärder i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Under 2019-2020 prioriteras fyra områden: trafiksäkerhet, ungdomars och unga vuxnas användande av narkotika, psykisk ohälsa samt trygga och säkra evenemang. Löftena har tagits fram utifrån brottsstatistik som beskriver den lokala problembilden i Åre kommun samt genom dialoger med medborgare och medarbetare.

– Jag är glad över att medborgarna, kommunen och Polisen nu alla gemensamt har bidragit till att prioritera vårt gemensamma arbete framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Danielsson, (C).

”Årets överenskommelse och löften är riktigt bra”

Åre kommuns folkhälsosamordnare, Malin Bergqvist, är en av tjänstepersonerna som varit med och arbetat fram medborgarlöftena.

– Årets överenskommelse och löften är riktigt bra. Vi har jobbat hårt för att de verkligen ska matcha de behov vi ser så att vi ytterligare ökar tryggheten i hela kommunen. Vi är extra stolta över löftet att vi tillsammans ska jobba med psykisk ohälsa. Det är bara vi i Jämtland som tar det greppet för ökad trygghet och minskad brottslighet, säger Malin Bergqvist.

Följande löften har valts för 2019-2020

 • Polisen genomför regelbundna trafikkontroller med fokus på hastighet, olovlig körning och rattonykterhet med geografisk spridning inom kommunen.
 • Åre kommun och Polisen utvecklar samarbetet kring SMADIT* för ökad effektivitet.
 • Polisen och Åre kommun informerar om trafikregler och trafiksäkerhet.
 • Åre kommun samordnar berörda aktörer för utveckling av säker trafiksituation inför vintersäsongen och större arrangemang.

*Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

 • Polisen ökar sin närvaro på platser och tidpunkter där ungdomar befinner sig.
 • Polisen och Åre kommun ska närvara på högstadiets föräldramöten och informerar föräldrar om alkohol, narkotika, droger och tobak.
 • Polisen och Åre kommun ska samverka kring enskilda individer det finns särskild oro för.
 • Åre kommun och Polisen fortsätter att samverka med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.
 • Åre kommun och Polisen stöttar utvecklingen av det drogförebyggande arbetet på skolorna i kommunen. 
 • Polisen och Åre kommun ska utbilda personal i Första hjälpen till psykisk hälsa.
 • Åre kommun ska utbilda ungdomar i psykisk hälsa.
 • Åre kommun och Polisen ska samverka för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa.
 • Polisen och Åre kommun samverkar för en säker trafiksituation trots ökad trafikintensitet.
 • Polisen och Åre kommun aktivt arbetar för att minska risken för ökad brottslighet genom informationskampanjer och ökad närvaro av väktare.

 

Bildtext: Malin Bergqvist, folkhälsosamordnare i Åre kommun tillsammans med kommunpolis Mariana Handler (till vänster) och områdespolis Erika Stenberg (till höger).