Bild på Mattias Sjölundh och Martin Söderström

I början av november var Åre kommun på plats i Sydney, Australien, och gästade den årliga flyktingkonferensen Metropolis. Martin Söderström, Åre kommuns tillväxtschef, talade tillsammans med Mattias Sjölundh, chef för inflyttarservice, om vårt arbete med vidarebosättning av flyktingar.

– Vi anser att vidarebosättningen av flyktingar är en viktig del av tillväxten i Åre kommun. Under vår workshop pratade vi om fruktansvärt tunga och allvarliga ämnen med glädje och humor. Av egen erfarenhet vet vi att det är väldigt roligt, berikande och insiktsfullt att välkomna flyktingar till en ny ort, berättar Martin Söderström.

– Vi hoppas att vi gav bilden av att vidarebosättning är viktigt för att kunna skapa ett hållbart system i världen för fördelning av flyktingar, säger Mattas Sjölundh.