Eldningsförbud

På grund av den höga brandrisken i skog och mark förbjuder nu Länsstyrelsen i Jämtlands län all eldning utomhus.

Beslutet gäller från den 16 juli klockan 13.00 och tills vidare. Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar även eldning vid särskild iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök utomhus. Förbudet omfattar inte grillning på egen tomt.

Du hittar mer information om eldningsförbudet och kontaktuppgifter på Länsstyrelsens webbplats.