Månadens tips: Grovavfall

Passa på att ställ ut ditt grovavfall vid årets grovavfallsinsamling under vecka 20-21. I år kommer vi att köra före sopbilarna och ta reda på det avfall som går att sälja vidare på Återbruket, en verksamhet i vår regi som nyligen startat upp på återvinningscentralen i Järpen.

Vi ger ditt skräp nytt liv istället för att det blir avfall, se exempel på bilden. Vill du inte att ditt skräp ska gå till Återbruket, märk det ”skräp” så tar sopbilen det som vanligt istället.

Vad gör vi mer?

För att uppnå bästa avfallshantering arbetar vi för att sträva uppåt i EU:s avfallstrappa. Det är ett EU-direktiv som beskriver hur avfallet ska tas om hand på bästa sätt för miljön.

  • I första hand strävar vi efter att förebygga och minimera avfall som uppkommer.
  • I andra hand återanvänder vi produkter. Det innebär bland annat att låna böcker på bibliotek eller köpa och sälja begagnat, vilket vi gör via Återbruket.

Det vi inte kan återanvända materialåtervinns. Genom att återvinna olika typer av material sparar vi på jordens resurser och spar även energi jämfört med nyproduktion. I Sverige finns producentansvar på en mängd olika produkter, detta för att stimulera producenterna att ta fram produkter som är lämpliga för återvinning. Detta gäller bland annat för förpackningar, tidningar, batterier, däck, elektronik med mera.

Det som inte går att återvinnas eldas i förbränningsanläggningar där man utvinner energin i materialet som el och värme.

I sista hand deponeras det avfall som inte går att ta om hand på annat sätt, det innebär att avfallet läggs på en soptipp. På soptippen hamnar det avfall som man inte kan använda som en resurs vilket är det allra sämsta alternativet för miljön. I Sverige deponeras mindre än 1 % av avfallet.