Månadens tips: textilier

En av de stora frågorna inom avfallsbranschen just nu är hur vi ska hantera och vad vi ska göra med textilavfallet. Stora volymer går till förbränning varje år. Vi svenskar slänger i snitt 8 kg textilier per person varje år i det brännbara hushållsavfallet.

Textil är ett komplext material som kräver mycket energi, vatten och kemikalier vid tillverkning. Därför finns det stora miljövinster med att samla in slitna eller trasiga textilier som inte är återbrukbara till materialåtervinning istället för att de ska förbrännas som avfall. Idag finns ingen textilåtervinning i Sverige utan textilierna skickas till bland annat Tyskland där de sorteras efter material och skick. Textilier som inte kan återanvänds kan man använda som isolering eller göra trasor av till industrier.

Du kan göra en stor insats för miljön genom att rensa ur din garderob och lämna kläderna till second hand eller byta kläder med andra som växt ur eller tröttnat på sina kläder.

Vi kommer att anordna en klädbytardag på Norra vägen den 12/4 kl 15.00-18.00. Passa på att ta med det du inte använder och byt till något som blir nytt för dig.

Ett enkelt sätt för att få överblick i garderoben är att vända galgarna med alla plaggen som hänger i garderoben. När du sedan tar ut ett plagg hänger du tillbaka galgen rätt. På så sätt kan du hålla koll på vilka plagg du har använt sedan du hängde om galgarna. Plagg du inte använt det senaste året kommer du förmodligen inte att använda framöver.

I Åre kommun kan du lämna in kläder hos bland annat hjälporganisationer. Andra textilier kan du lämna i Återbrukets container på återvinningscentralen i Järpen.