Digital anslagstavla

Detta är Åre kommuns officiella, digitala anslagstavla. Här tillkännager vi de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Aktuella tillgännagivanden och kungörelser

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder

Sändning från kommunfullmäktige

Nästa kommunfullmäktige sänds 22 februari via en länk under denna rubrik.

Saknar du digitala verktyg?

Vi har en iPad i vår entré i kommunhuset där du är välkommen att ta del av vår information.

Varför har vi en digital anslagstavla?

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

  • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
  • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.