VA

VA-kollektivet (det vill säga samtliga VA-abonnenter) i Åre kommun har genererat ett överskott för brukningsavgifterna. Avsikten med de olika avgifterna för vatten- och avloppstjänsterna är att intäkterna ska vara lika stora som kostnaderna.

En av anledningarna till överskottet är att vi haft lägre kostnader på grund av vakanser. Det har sänkt personalkostnaderna och även gjort att vi måste skjuta vissa åtgärder på framtiden, vilket i sin tur leder till lägre driftskostnader. Vi har även haft lägre kapitalkostnader.

I och med att stora investeringar skjutits framåt är prognosen att det inte kommer att uppstå underskott i verksamheten de närmaste åren. Det överskott vi i dagsläget har ska regleras mot kommande underskott. Det leder till en återbetalning till VA-abonnenterna som nu verkställs.

Ändring av VA-taxan 2018

För att inte skapa ytterligare överskott under 2018 har kommunfullmäktige beslutat att från och med 2018-01-01 inte indexreglera taxan samt att under 2018 göra en tillfällig sänkning med 10% på brukningsavgifterna.