Hund

Det kan ibland uppstå en situation där personer som bor på våra särskilda boenden eller i ordinärt boende med rätt till insatser till exempel blir inlagd på sjukhus eller av andra skäl inte har en fungerande vardag. Om denna person har djur har vår personal på grund av offentlighets- och sekretesslagen inte rätt att kontakta till exempel ett djurpensionat för att djuret ska bli omhändertaget under en kort tid.

En enhetschef inom Åre kommuns hemvård har uppmärksammat denna problematik och hittat en lösning. Vi har tagit fram en samtyckesblankett där djurägaren fyller i kontaktpersoner som kan ta hand om djuret om djurets ägare blir sjuk. Om ingen av dessa är tillgängliga vid tillfället har djurets ägare lämnat önskemål om djurpensionat alternativt att Åre kommuns personal ges rätt att kontakta valfritt pensionat. Allt för att djuret inte ska fara illa och att ägare inte ska behöva vara orolig.

”Tillsammans har vi hittat en lösning men det är helt och hållet personalen som tagit initiativ till detta. Det handlar om att alltid sätta våra medborgare i centrum vilket personalen verkligen tagit fasta på. Nyligen har riksdagen röstat igenom en lagstiftning på samma linje vilket underlättar ytterligare.”  berättar Therese Björnsdotter, jurist på Åre kommun.

Den nya lagstiftningen heter Lex Maja och ger hälso- och sjukvårdspersonal som får kännedom om djur som far illa rätt att meddela detta till lämplig myndighet utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten.