Per Holmlöv

Åre frivilligforum vill fånga upp viljan som finns bland privatpersoner och civilsamhälle att välkomna nyanlända invånare.

Per Holmlöv har sin bakgrund i näringslivet och har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med vuxenpedagogik. Människokärleken och ett hjärtats projekt är en bra beskrivning för det går inte att ta miste på engagemangen och glöden hos honom. Den syns i ögonen, kommer fram i minsta gest när han pratar om SPRINT. Ett engagemang som är ovärderligt när många behöver stöd och hjälp för att få en bra start i Sverige.

Per är engagerad i ett projekt som heter SPRINT, som är ett språk och integrationsprojekt. Det drivs i Studieförbundet Vuxenskolans regi med hjälp av 4 - 5 volontärer och finns till för asylsökande på Åre Continental Inn. Projektet har producerat ungefär 35 000 individuella lektionstimmar och det finns undervisningsmaterial på svenska, engelska samt på deltagarnas modersmål. Marie Rödemark, författare och lärare, har tagit fram utbildningsmaterialet.

Koppling mellan den basala svenskan och stödet på eget modersmål är viktiga delar som gör projektet framgångsrikt och unikt. Man utbildar tränare som talar de olika språken för att förmedla kunskapen vidare inom sin språkgrupp med hjälp av utbildningsmaterialet. Det kommer att bli ungefär 150 - 200 deltagare.

Metodiken är att lära de asylsökande svenska genom att prata svenska, skriva svenska, lyssna på svenska, sjunga på svenska, läsa på svenska och samtidigt ha kul och trevligt.

Läs gärna mer Åre frivilligforum och SPRINT.
Du kanske också har möjlighet att bidra med din tid och kunskap?