Förbud mot all eldning utomhus

På grund av den höga brandrisken i skog och mark förbjuder nu Länsstyrelsen i Jämtlands län all eldning utomhus. Beslutet gäller från den 16 juli klockan 13.00 och tills vidare. Eldningsförbudet avser all eldning utomhus och omfattar även eldning vid…

Senast ändrad 2018-07-16 Läs mer

Använd vattnet sparsamt!

På grund av den varma sommaren uppmanar vi samtliga boende i Åre kommun att vara sparsamma med vattenanvändandet under en tid framöver. Vattennivåerna är lägre än normalt vilket innebär att vattnet primärt bör användas inom hushållet för att till…

Senast ändrad 2018-07-10 Läs mer

Bli en av våra klimatsmarta familjer

Vi söker 5-6 familjer eller personer som vill delta i vår satsning på klimatsmarta familjer i Åre. Vi söker dig som vill göra en förändring och visa att det går att leva klimatsmart. Förändringsvilja är det enda som krävs för att delta. Under ett år får…

Senast ändrad 2018-06-26 Läs mer

Behöver du foder till dina djur?

Just nu råder stor foderbrist i länet. Vi erbjuder vissa områden för slåtter. Det är först till kvarn som gäller. Många lantbrukare har endast fått halv vallskörd och betena har slutat växa på många håll i länet. Det är svårt att köpa foder eftersom…

Senast ändrad 2018-07-09 Läs mer

Krisberedskapsveckan

Under krisberedskapsveckan (28 maj-3 juni) kommer vi här och på vår facebooksida att informera om hur du kan förbättra din beredskap. I början av nästa vecka skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut sin broschyr ”Om krisen eller…

Senast ändrad 2018-05-23 Läs mer