Nu påbörjar vi slamtömningsturerna

Maj: Zon 6, Hallen – kommungränsen.Juni: Zon 1, Mattmar – Mörsil.Juli: Zon 2, Järpbyn och runt Kallsjön.Juli: Zon 5, Arvesund – Hammarnäs – Bydalen.Augusti: Zon 3:2,  Storlien – Staa. Augusti/september: Zon 3, Staa – Brattland.Oktober: Zon 4, Undersåker…

Senast ändrad 2018-04-23 Läs mer

Rekryterings- & introduktionsprogrammet mot serviceassistent har startat

Nu har rekryterings- & introduktionsprogrammet mot serviceassistent startat. Det är ett samarbete mellan Yvonne Edlund, hemvårdschef, och projekt NYÅR (Nyanlända en tillväxtresurs i Åre kommun) på inflyttarservice. Deltagarna får under 10 veckor läsa…

Senast ändrad 2018-04-18 Läs mer

Månadens tips: Textilier

En av de stora frågorna inom avfallsbranschen just nu är hur vi ska hantera och vad vi ska göra med textilavfallet. Stora volymer går till förbränning varje år. Vi svenskar slänger i snitt 8 kg textilier per person varje år i det brännbara…

Senast ändrad 2018-04-03 Läs mer

Ska du bygga i sommar?

För att ha en chans att få ditt bygglov i tid innan semestern bör du lämna in kompletta bygglovshandlingar senast den 4 maj. Här hittar du ansökningsblanketter för olika bygglovsärenden. Har du funderingar kring vilka handlingar vi vill ha in? Titta på…

Senast ändrad 2018-04-11 Läs mer

Föreningsbidrag 2018

Nu är det dags för årets bidragsansökan till Kultur och Fritid, Åre kommun. Det gäller alla ideella föreningar samt bygdegårdsföreningar som söker bidrag. Föreningen ska vara registrerade hos Fritid Åre. (Är ni en förening som ej registrerat er så…

Senast ändrad 2018-02-05 Läs mer