Rullstol

Bakgrund

Mellan 2002 och 2017 anlitade Åre kommun en extern konsult för att handlägga ärenden kring bostadsanpassningsbidrag för sjuka och funktionshindrade personer. Bostadsanpassningsbidragets syfte är att ge funktionsnedsatta personer möjlighet till ett självständigt liv i eget boende genom att ge bidrag till anpassning av deras bostäder eller dess närmiljö.

En intern utredning genomfördes hösten 2017 vilken resulterade i att avtalsförhållandet med den externa konsulten upphörde 2017-12-31 då Åre kommun hittade tveksamheter och problem i handläggningen. Under samma period flyttades handläggning och beslut om bostadsanpassningsbidrag från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.

I december 2018 beställde Åre kommun en extern granskning för att undersöka om den tidigare hanteringen av bostadsanpassningsbidrag innehållit fel eller brister av väsentlig karaktär. I januari 2019 fick KPMG uppdraget att göra en fördjupad utredning av den dåvarande hanteringen av bostadsanpassningsbidraget. Utredningen är nu klar och finns att ladda ner längst ner på den här sidan.

Stora brister i den formella handläggningen

I KPMG:s utredning av handläggningen av bostadsanpassningsbidrag framgår det att det har funnits stora brister i den formella handläggningen av inkomna ansökningar mellan 2002–2017.

– Vi kommer följa de rekommendationer som vi har fått från KPMG för att säkerställa att vi följer de lagar och regler som finns framöver. Vi har inte gjort det vi ska göra när det gäller den formella handläggningsprocessen och det är djupt beklagligt, säger Richard Högström, kommunchef i Åre kommun.

Utredningsrapport

pdf Hantering av bostadsanpassningsbidrag, BAB, före 2018 (223 KB)

Kontakt

Övergripande frågor om utredningen i stort
Richard Högström, kommunchef
0647-161 01
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Frågor om handläggning av bostadsanpassningsbidrag mellan 2002–2017
Emelie Erixon, socialchef
0647-162 01
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Frågor om handläggning av bostadsanpassningsbidrag från 2018 och framåt
Nina Edenvik, tf samhällsbyggnadschef
Telefon: 0647-161 04
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.