Fjälltoppar

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen Jämtlands län beslutat att avsluta nationalparksprojektet för Vålådalen-Sylarna-Helags. 

I beslutet konstaterar Naturvårdsverket att förutsättningarna för att fortsätta projektet till nästa projektfas inte är uppfyllda. Skälet är att överenskommelsen om mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för en eventuell nationalpark från oktober 2018 inte stöds av alla organisationer som ingår i projektets beredningsgrupp.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen påpekar dock att många svårlösta frågor skulle återstå även om beredningsgruppens organisationer hade kunnat enas om en reviderad överenskommelse.

Projektet avslutas den 30 juni 2019.

Dokument

pdf Skrivelse – Avslutning av nationalparksprojektet (102 KB)  

pdf Beslutsprotokoll – Beslut att avsluta nationalparksprojektet (79 KB)

Mer information

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande här