Med anledning av att väg 659/gamla Björnängevägen är under ombyggnad, och på vissa delar avstängd, får skolbussen förändrad färdväg från och med 22 april.

Detta innebär att det längs gamla Björnängevägen har inrättats tillfälliga vändplatser för skolbussen. Vändplatserna används som hållplats för barn som bor längs sträckan där vägen är avstängd.

pdf Klicka här för mer information (262 KB)

 

(Bilden är en genrebild)