Bild: Månadens tips, glas

Förpackningar av ofärgat och färgat glas lämnar du på förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Till dessa förpackningar räknas syltburkar, dryckesförpackningar av glas som till exempel saft-, vin- och ölflaskor. Se till att förpackningarna är tomma och rengjorda.

Dricksglas, porslin, lampor och fönsterglas är inga förpackningar och ska därför inte lämnas till förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer utan till kommunens återvinningscentral.

Glasförpackningarna hämtas av Lundstams. I Östersund lastas glaset om och transporteras vidare till Svensk Glasåtervinning som återvinner ofärgat glas och färgat glas till nytt glas. Av ofärgat glas tillverkas nya glasförpackningar. Av färgat glas tillverkas bland annat glasförpackningar, isolering och fyllnadsmassor till husgrunder och vägbyggen.

  • Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
  • I Sverige återvinns 93% av de 186.000 ton glasförpackningar som finns ute på marknaden.
  • Återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med när glas tillverkas av ny råvara.
  • Få förpackningsmaterial har samma unika egenskaper som glas. Det är helt tätt och påverkar varken doft eller smak.
  • Om allt glas som samlas in i Sverige under ett år skulle ställas i en lång rad skulle det räcka ett helt varv runt jorden.